Jagtprøven i Midtjylland

27 13 76 14

Hvornår afholdes jagtprøve?

Der bliver afholdt prøver på hverdage 2 gange om året. I forårsperioden fra 15. april til 15. juli – og i efterårsperioden fra 15. september til 31. oktober. Selve prøven, der varer omkring 2 timer, består af en teoretisk og en praktisk prøve. Den foregår på en skydebane inden for det statsskovdistrikt, hvor man har postadresse. Den vildtkonsulent der hører til statsskovdistriktet, står for prøven. Vi indberetter dig som aspirant. Du skal selv tilmelde dig prøven. Det gøres på www.mitjagttegn.dk ved hjælp af MitID. Vores jagttegnskurser ligger, så det passer med prøverne. Jagtprøven afholdes af Naturstyrelsen.

Den teoretiske del af jagtprøve

Den teoretiske jagtprøve er skriftlig og består af 40 spørgsmål. For at bestå skal man svare rigtigt på de 36. Der spørges inden for emnerne:

Artsbestemmelse – Vildtbiologi – Vildtforvaltning – Jagtvåben og ammunition -Lovgivning – Håndtering af vildt – Jagtetik og etikette – Jagtteknik og ledelse – Sikkerhed på jagt – Skydning med haglgevær.

Hvis man f.eks. dumper til teoriprøven, kan man booke en ny tid 14 dage efter. Selvfølgelig under forudsætning af at der er tilgængelige prøver. Man har tre forsøg til at bestå prøven, inden for et år efter afsluttet kursus.

Den praktiske del af jagtprøven

Den praktiske jagtprøve foregår lige efter den teoretiske og består af våbenbetjening under jagtmæssige forhold. Vildtkonsulenten lægger vægt på sikkerhed ved våbenbehandling, blandt andet under passage af et gærde og en grøft og under skudafgivelse. Man skal bedømme om skudafstanden er forsvarlig til 6 forskellige figurer af råvildt, ræv, gås, hare, fasan og and. Der må være én fejl i bedømmelsen. Ved hver bedømmelse har man 5 sekunder til at afgive svar. Prøven slutter med skydning til 4 lerduer. Der ikke er krav om at ramme, men krav om sikker våbenbetjening.

Hvis man dumper til den praktiske prøve, kan man komme op til fornyet prøve to uger efter. Man har tre forsøg til den praktiske del inden for et år efter afsluttet kursus.

Haglskydeprøven

Når du har bestået jagtprøve, har du ret til at købe dig et haglgevær. Du skal bestå haglskydeprøven før du må gå på jagt. Prøven består af våbenhåndtering og træfsikkerhed. Skydeprøven består af 18 lerduer som fordeles på 6 bagbuer (flyver væk fra dig), 6 højreduer (flyver mod højre) og 6 venstreduer (flyver mod venstre) og der udleveres 18 patroner. Alle lerduer kastes som enkelduer.

For at bestå skydeprøven skal mindst 2 lerduer i hver retning rammes. Når to duer er ramt i en retning går man videre til næste retning og får lov at tage de resterende patroner med. Det vil sige, at mindst 6 lerduer skal rammes i maksimalt 18 patroner, hvilket svarer til maksimalt 3 skud per lerdue, som er det samme i henhold til de jagtetiske regler.

Riffelprøven

For at gå på jagt med riffel skal man bestå riffelprøven. Man skal bestå haglskydeprøven før man kan gå til riffelprøve. Prøven består af våbenhåndtering og træfsikkerhed. Man skal inden for fem minutter, afgive 6 skud til en bukkeskive på en afstand af 100 meter. 5 af skudene skal side inden træfområdet, der er cirkelformet og har en diameter på 20 cm. Skydestillingen er fri. Langt de fleste skal skyde mellem 50-100 skud med deres riffel inden de er klar til at gå til prøve.

Jagtprøve starter med jagttegn

Vi tilbyder vores kurser i følgende byer:

Skjern, Aalborg, Aarhus, Silkeborg og Kolding.